Instrukcja zmiany hasła:


Aby zmienić hasło znając aktualne:

Twoje nowe hasło musi być silne i spełniać następujące wymogi: