»  Zaloguj się do nowej poczty PMR  «  

Przykład logowania do nowej poczty poprzez webmail:

Dla konta email np.: kowalski@pmr.szczecin.pl
dla którego hasłem startowym było np.: pmr-abc-9955

Pole "Nazwa" to: kowalski      (bez "@pmr.szczecin.pl")
Pole "Hasło" to:   hasło startowe oraz znak "#"
                          czyli: pmr-abc-9955#

Jeśli Twoje hasło nie dziala - wyślij zapytanie na gozdur@pmr.szczecin.pl

Nowy webmail: nowy webmail - RoundCube         Poprzedni webmail: poprzedni webmail - Horde

Jeśli widzisz ekran: zaloguj się na nowa pocztę - RoundCube - zaloguj się do nowej poczty PMR

Zmiana hasła:       instrukcja zmiany hasła.
Odzyskanie hasła: instrukcja odzyskania hasła.
W programach pocztowych (Outlook, Thunderbird itp.) użyj ustawień:


Użytkownik: fragment Twojego e-maila przed "@" np. kowalski
Hasło: Twoje dotychczasowe hasło uzupełnione o znak "#"


Serwer POP3: poczta.pmr.szczecin.pl
Połączenie POP: SSL/TLS
Port POP: 995
Uwierzytelnianie: Normalne hasło

Serwer IMAP: poczta.pmr.szczecin.pl
Połączenie IMAP: SSL/TLS
Port IMAP: 993
Uwierzytelnianie: Normalne hasło

Serwer SMTP/: poczta.pmr.szczecin.pl
Połaczenie SMTP: SSL/TTLS
Port SMTP: 465
Uwierzytelnianie: Normalne hasło
Autoryzacja: Serwer poczty wychodzącej SMTP wymaga uwierzytelnienia,
                     Użytkownik i hasło jak dla poczty przychodzącej..