Dla konta email np.: kowalski@pmr.szczecin.pl
                w polu "Nazwa" wpisz: kowalski      (bez "@pmr.szczecin.pl")

  »  Zaloguj się do nowej poczty PMR  «  Jeśli Twoje hasło nie dziala - wyślij zapytanie na gozdur@pmr.szczecin.pl

Aktualny webmail: nowy webmail - RoundCube         Poprzedni webmail: poprzedni webmail - Horde

Jeśli widzisz ekran: zaloguj się na nowa pocztę - RoundCube to zaloguj się do nowej poczty PMR


Zmiana hasła:       instrukcja zmiany hasła.
Odzyskanie hasła: instrukcja odzyskania hasła.

W programach pocztowych (Outlook, Thunderbird itp.) użyj ustawień:


Użytkownik: fragment Twojego e-maila przed "@" np. kowalski
Hasło: Twoje aktualne hasło


Serwer POP3: poczta.pmr.szczecin.pl
Połączenie POP: SSL/TLS
Port POP: 995
Uwierzytelnianie: Normalne hasło

Serwer IMAP: poczta.pmr.szczecin.pl
Połączenie IMAP: SSL/TLS
Port IMAP: 993
Uwierzytelnianie: Normalne hasło

Serwer SMTP/: poczta.pmr.szczecin.pl
Połaczenie SMTP: SSL/TTLS
Port SMTP: 465
Uwierzytelnianie: Normalne hasło
Autoryzacja: Serwer poczty wychodzącej SMTP wymaga uwierzytelnienia,
                     Użytkownik i hasło jak dla poczty przychodzącej.


.